De kraamverkoop begint op 26 april

Jawel de Friese vlag gaat weer uit bij Gaast’sperges!

De kraam komt weer aan de weg op dezelfde plaats als vorig jaar (Hege Bouwen 1a Nijemirdum bij kwekerij Jelle Eppinga)

We hopen u weer van overheerlijke asperges te voorzien.